#zorg

Marktgericht denken in de zorg

Wij werken voor zorg- en welzijnsinstellingen die in deze tijd van toenemende marktwerking, bezuinigingen en personeelstekorten sterk behoefte hebben aan een eigen identiteit. Patiënten zijn zorgconsumenten geworden die kiezen voor de zorg die het best bij hun past. #goedwerk helpt zorginstellingen om marktgerichter te denken vanuit een sterke merkpositionering.

Zorgmarketing

Ons werk begint met een uitgebreide marktanalyse, om inzicht te krijgen in de behoeften van cliënten, patiënten of bijvoorbeeld doorverwijzers. Ook kijken we goed naar concurrerende aanbieders in de markt. Vanuit deze inzichten kiezen we een relevante positionering.

Onze marketingexpertise aangevuld met onze actuele kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg, maakt ons tot een veelgevraagde zorgmarketingspecialist. Wij adviseren zorginstellingen over hun communicatiebeleid (intern en extern), ontwikkelen strategische communicatieplannen en geven hieraan een praktische en doelgerichte invulling.

Voorbeelden van communicatietrajecten die wij hebben begeleid zijn de invoering van de wmo, de introductie van thuiszorgwinkels en het positioneren van diverse thuiszorgaanbieders en senioreninstellingen.

Wie moet u als organisatie zijn om de zorgconsument van nu aan te spreken?
#goedwerk bouwt mee aan uw positionering en identiteit. Bel Ton Geers: tel. 040-2961909

Stichting Maasduinen

Stichting Maasduinen

Stichting Maasduinen is een eigentijdse organisatie die zich richt op de zorg voor ouderen op een zestal zorglocaties in de regio Waalwijk, Loon op Zand en Rijen.

CMD

Communicatie Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening

De gemeente Son en Breugel bereidt zich, net zoals alle andere gemeenten in Nederland, voor op die extra taken en verantwoordelijkheden in het sociale domein. Vanwege deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de wens om als gemeente de regie te kunnen voeren bij de uitvoering heeft de gemeente een Centrum Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) opengesteld. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van zorg, welzijn en maatschappij. Met een dergelijke taakstelling is het van groot belang dat de inwoners het CMD ook weten te vinden. Dit vraagt om een krachtige identiteit van deze nieuwe organisatie en een introductie die alle inwoners de weg wijst naar het CMD. Op basis van een strategische communicatievisie heeft Goed Werk de visuele identiteit van het CMD en een introductiecampagne ontwikkeld.

Beste Betsy

Centrum voor jeugd en gezin Best - Beste Betsy

‘Opgroeien, dat doen we in Best samen’. Zo luidt het thema van het Centrum Jeugd en Gezin in Best. Maar hoe geef je zo’n centrum een gezicht en de juiste inhoud? Op een wijze dat iedereen in Best in een keer weet wie Beste Betsy is, waar zij voor staat en waar zij te vinden is?

De Berkenschutse Centrum voor Onderwijsexpertise

Jaarbericht als instrument voor positionering

De Berkenschutse is een centrum voor onderwijsexpertise dat zicht richt op kinderen met een lichamelijke beperkingen, epilepsie of autisme. Als expertisecentrum beschikt deze school voor speciaal onderwijs over een schat aan kennis en ervaring als het gaat om onderwijs aan haar kwetsbare doelgroep in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.