< Ga terugGoed Werk Communicatie ontwikkeld strategische communicatievisie

Goed Werk Communicatie heeft een strategische communicatievisie ontwikkeld die de basis vormt voor de positionering van deze nieuwe school in Eindhoven.

Vakcollege Eindhoven gaat het maken
Vakcollege Eindhoven. De school voor vakmensen. Deze school biedt een antwoord op de sterk groeiende vraag naar goed opgeleide vakmensen. Goed Werk Communicatie heeft deze school communicatief ‘in de markt gezet’. Een kleurrijke, toekomstgerichte profilering voor een school met een verleden. Vakcollege Eindhoven is voortgekomen uit De Burgh, een vmbo opleiding die vroeger bekend stond als de 2e LTS in Eindhoven. De Burgh had te kampen met een slecht imago en (daardoor) teruglopende leerlingenaantallen. Daarom werd besloten tot een volledig nieuwe onderwijsvisie, -vorm en profilering onder de naam Vakcollege Eindhoven. Vakcollege Eindhoven biedt een 6-jarige techniekopleiding die vmbo en mbo combineert. Naast samenwerking met het ROC (nu Summa College) wordt ook het bedrijfsleven in de opleiding betrokken. Met een diploma van Vakcollege Eindhoven ga je het als vakman of -vrouw helemaal maken. Om te komen tot een nieuwe profilering, positionering en een nieuw gezicht heeft Goed Werk Communicatie een praktisch communicatieplan ontwikkeld. Belangrijkste uitgangspunt was om afstand te nemen van de identiteit van De Burgh en haar imago en tegelijkertijd inhoud te geven aan de nieuwe onderwijsvorm. Daarbij bestaat de doelgroep uit leerlingen op vmbo-niveau en hun ouders, wat om een toegankelijke communicatiebenadering vraagt.

Nieuw gezicht
Allereerst is de definitieve naamkeuze en bijbehorende positionerende claim door ons vastgesteld: Vakcollege Eindhoven. De school voor vakmensen. Een profilering, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Vervolgens is een nieuwe beeldtaal ontwikkeld, op basis van veelkleurigheid, openheid en onderscheid. Een beeldtaal is meer dan een logo en huisstijl. Het geeft een handvat voor de uitwerking van alle media en middelen. Dit zorgt voor herkenbaarheid, een zekere eenheid en daarmee kwaliteit. De huisstijl van Vakcollege Eindhoven laat zich omschrijven als kleurrijk, eigentijds en uitnodigend. Ook is de huisstijl duidelijk onderscheidend ten opzichte van andere vmbo scholen.

Introductiecampagne Vakcollege Eindhoven
Voor de introductie van de nieuwe school voor vakmensen heeft Goed Werk een campagne ontwikkeld. Deze campagne richtte zich zowel op de interne doelgroepen (bestaande leerlingen, ouders en leraren) als op de externe doelgroepen (potentiële leerlingen en ouders, bedrijfsleven, ROC, stakeholders etc.). Tijdens de introductiedag is het logo onthuld en onderstreepten diverse kopstukken uit de onderwijswereld en het bedrijfsleven de aanwezigen (waaronder alle docenten) het belang van deze zesjarige vakopleiding in techniek en zorg. Zo bevestigde de heer Van der Leegte van het bedrijf VDL de noodzaak van Vakcollege Eindhoven om het groeiende tekort aan goed opgeleide vakmensen op te vangen. Aansluitend op deze officiële startbijeenkomst is een geveldoek onthuld met het logo en het campagnebeeld dat jonge leerlingen laat zien tegen een opvallende kleurige achtergrond en een XL-stuk gereedschap. Toepasselijk thema luidt: Ik ga het maken! Iedereen, van leerling tot docent en het regionale bedrijfsleven, ontving per post een introductiekrant op de dag van de introductie. Op deze wijze is de nieuwe school voor vakonderwijs in één klap Eindhoven-breed in de markt gezet. Naast inhoud aan Vakcollege Eindhoven biedt de krant een podium voor het ROC en het regionale bedrijfsleven dat integraal onderdeel uitmaakt van de opleiding. De krant is uiteraard, voorzien van een persbericht, ook aangeboden aan alle regionale media die het bericht dan ook goed oppikten. Voor de krant heeft Goed Werk alle betrokken partijen geïnterviewd. Leerlingen en hun docenten, de verwachting van het bedrijfsleven en de betrokkenheid van zorginstellingen komen allemaal naar voren in deze luchtige, maar inhoudelijk toch ‘stevige’ krant. 

Thematische invulling
Het thema ‘Ik ga het maken’ is daarnaast de drager van de website die is afgeleid van het basisconcept. Vrolijke kleuren en uitnodigende fotografie bepalen de look and feel van de website. Het resultaat is een compleet nieuwe uitstraling voor ene compleet nieuwe school. Actief, dynamisch en aantrekkelijk. Net als het onderwijsaanbod zelf. Met deze website als onderdeel van de totale profileringscampagne is afstand genomen van het oude imago en een nieuwe identiteit gevonden. De komende tijd staat in het teken van het verder inhoud geven aan dat nieuwe elan en invulling van het onderwijs en als onderdeel daarvan de wervingscampagne voor leerlingen, vanzelfsprekend op basis van het sterk wervende thema: ik ga het maken!

 

Wilt u meer weten over de positionering die Goed Werk heeft ontwikkeld voor Vakcollege Eindhoven?


Opdracht: Onderwijscommunicatie | Herpositionering
Klant: Vakcollege Eindhoven
Jaar: 2018

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com