werk

Voor onderwijsinstellingen is het steeds belangrijker om een krachtige en herkenbare identiteit te hebben. Een doordachte positionering die een school onderscheidend en uniek maakt, vormt daarin een basis voor onder andere de werving van leerlingen en medewerkers. Goed Werk heeft al zo’n 35 jaar ervaring in het communiceren voor onderwijsorganisaties, waarbij wij vooral werken met nieuwe online media en middelen zoals social media advertising. Wij ontzorgen de cliënt desgewenst in het gehele communicatietraject. Ons werk toont een variatie aan opdrachten: van positionering, de ontwikkeling van visuele identiteiten tot aan wervende activiteiten.

Parmant Scholen werving

Arbeidsmarktcommunicatie
Social media | Digitale posters | Digital Avenue

In twee weken adverteren naar 144 sollicitanten. Hoe maak jij morgen mooi? Deze vraag, ontleend aan de pay-off van Parmant Scholen ‘jij maakt morgen mooi’, legden we voor aan de doelgroep via de Facebook en Instagram kanalen. Outdoor was de campagne zichtbaar met digitale posters via een rondje ‘Digital Avenue’.

Parmant Scholen advertenties

Werving leerlingen en medewerkers
Offline advertenties

Het concept "Jij maakt morgen mooi" is uitgewerkt tot verschillende offline advertenties. 

Parmant Scholen arbeidsmarktcommunicatie

Postionering
Online | Arbeidsmarktcommunicatie

De zes scholen van Parmant Scholen bieden alle vormen van regulier voortgezet onderwijs.

De Berkenschutse

positionering
multimediaal

De Berkenschutse biedt zowel speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als ambulante onderwijskundige begeleiding. Goed Werk adviseerde en begeleidde het positioneringstraject van De Berkenschutse als Centrum voor Onderwijsexpertise.

Commanderij College

positionering - strategische creatieve advisering
offline

Dicht bij jou. Wij vertaalden de wens van het Commanderij College naar één identiteit en positionering voor de drie locaties én de organisatie, mét een eigen gezicht en identiteit voor elke locatie.

Vakcollege Eindhoven

positionering - communicatieconcept - visuele identiteit
multimediaal

Onderneem het met je handen! Een actieve kreet waarmee het Vakcollege Eindhoven zich richt op de leerling die naar de toekomst kijkt.

Scholengemeenschap Were Di

communicatieconcept - visuele identiteit
offline

Werk in uitvoering!
Een door de school gegeven kreet, die wij vertaalden naar een visuele identiteit en middelen

Elde College

visuele identiteit
offline

Elke dag een uitdaging! Ook voor ons. Wij vertaalden de kreet naar een vormgeving van diverse middelen, zoals brochures en posters.

Pythagoras

social media
social media voor het onderwijs

De wiskundeles wordt nog leuker!

Inspirion. Het onderwijs van Aloysius De Roosten

positionering - werving
multimediaal

Hoe mooi is het om jezelf te ontdekken? Te ontdekken wie én wat je bent, volledig jezelf te kunnen zijn, je uiten zoals jij wilt, in alle kleurrijkheid.

Parmant Scholen

positionering
multimediaal

Parmant Scholen, een nieuwe naam van een Eindhovense scholengroep. Samen met de pay-off ‘Jij maakt morgen mooi’ een krachtig nieuw merk voor de organisatie.