< Ga terugDaklozen campagne kweekt begrip

Dit traject toont aan dat omgevingscommunicatie bij uiterst gevoelige onderwerpen bijdraagt aan acceptatie en draagvlak.

In Eindhoven komen vijf voorzieningen voor daklozen. Een boodschap die voor de buurtbewoners nabij zo’n voorziening voor de nodige commotie kan leiden. Goed Werk Communicatie heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven een campagne ontwikkeld die deze precaire problematiek richting de omgeving communiceert. De strategie gaat uit van luisteren, intensief informeren, de dialoog aangaan en bewijsvoering: de praktijk toont namelijk aan dat als daklozen die van de straat zijn, de overlast dat ook is. Sterker nog, eenmaal een dak boven het hoofd, zijn de voormalig daklozen erop gespitst geen enkele aanleiding voor onrust in de omgeving te geven. Zij zien hun woonomgeving als hun thuis en behandelen deze met het respect dat daarbij hoort. Ook de opnieuw verkregen eigenwaarde die dit met zich meebrengt speelt hierbij een rol. Deze en andere argumenten zijn als overtuigende communicatieve handvatten in de strategie ingebed. Dit is vormgegeven in onder andere een outdoor campagne die alle inwoners van Eindhoven bewust maakt van de problematiek, ondersteund door berichtgeving in de pers en de gemeentepagina’s van de gemeente Eindhoven. Op wijk- en straatniveau is bewust gekozen om zo persoonlijk mogelijk de dialoog met de omgeving aan te gaan. Hiertoe is bijvoorbeeld een huis-aan-huis mailing verspreid met een film op dvd die de problematiek schetst en op indringende wijze het belang van huisvesting voor deze doelgroep onderstreept en beargumenteerd waarom de komst van een opvang niet bezwaarlijk hoeft te zijn.

 

Opdracht: Overheidscommunicatie | Omgevingscommunicatie
Klant: Gemeente Eindhoven
Jaar: 2010

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com