Kasteel Gemert
Domain of fascination

Kasteel Gemert, ‘Domain of Fascination’. Want ‘fascinerend’ is het juiste woord. Zowel voor de roemruchte historie als voor de beleving van het fraaie ensemble van kasteelgebouwen, omgeven door het schitterende kasteelpark en de feeërieke slotgracht. Historisch erfgoed dat aan de vooravond staat van een grondige restauratie en herontwikkeling. Het kasteel biedt straks onder meer ruimte aan exclusieve residenties met een high-end servicecollectie, een hotel, een wellness ruimte, een theater, een conferentiecentrum en een sterwaardig restaurant. Kasteel Gemert verkrijgt hiermee opnieuw een considerabele positie in de periferie van Brainport.

Goed Werk Communicatie is reeds vanaf de ontwikkeling van het bidbook voor de aankoop van het kasteel betrokken, en ontwikkelde het positionerings- en creatief communicatieconcept. Op 15 november 2020 is het communicatietraject gestart, met een focus op de verkoop van acht residenties. Naast een Nederland-brede social marketingcampagne waar een promofilm onderdeel van uitmaakt, is er een printcampagne die potentiële kopers naar de website leidt.

Kasteel Gemert biedt straks een uitgebreid palet aan services en functionaliteiten. De roemruchte geschiedenis, het ensemble aan historische gebouwen en het bijzonder fraaie kasteelpark maken het kasteel tot een inspirerende locatie om te bezoeken en te verblijven. Het fascinerende karakter heeft dan ook model gestaan voor het creatieve concept. De vormgeving wordt geleid door een vrije vertaling van het kruis van de Duitse Orde, de stichter van het kasteel.Klant: BL Huisvesting

Opdracht: Ontwikkeling positionering en communicatietraject Kasteel Gemert

                                 kasteelvangemert.nl


Voor de presentatie van het kasteel aan potentiële kopers van de residenties en appartementen, heeft Goed Werk een promotieboek ontwikkeld. Het boek, op een formaat van 35 x 35 cm en met 168 pagina’s, vertelt het verhaal van Kasteel Gemert en geeft een goed beeld van het kasteel, de omgeving en de residenties in de Voorburcht. De beeldtaal, die gestoeld is op de heraldiek van de kruisridders, vormt de basis voor de structuren waarmee het boek gekenmerkt wordt.

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com