< Ga terugHof van Cranendonck, een ambitieus en uitdagend plan

In de gemeente Cranendonck is jarenlang gewerkt aan een bijzonder project: Hof van Cranendonck. een ambitieus plan in de vorm van een omvangrijke toeristisch-recreatieve voorziening in de voormalige Baronie van Cranendonck.


Het plan behelst een scala van elkaar versterkende functies, waaronder een theater met een capaciteit van 1100 plaatsen, een congrescentrum, een hotel, een wellnesscentrum, diverse winkeltjes en een museum. Daarnaast krijgen ook sociaal-maatschappelijke functies en doelen een plaats, zoals het stimuleren van werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid en de verbetering van de leefbaarheid. In dit kader sluit de ontwikkeling naadloos aan bij het Koersdocument Stad en Land waarin de provincie overheden inspireert en stimuleert tot particuliere en private initiatieven.

Ook het cahier Meerwaardencreatie, waarin Noord-Brabant actief participeert, vindt zijn weerslag in wat er in Cranendonck is geïnitieerd: een initiatiefnemer is mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke meerwaarde van zijn initiatief waarbij de overheid meedenkt en beoordeelt of er sprake is van maatschappelijke meerwaarde. De mix van voorzieningen, de uitstraling van het gebouwencomplex en de indrukwekkende landschappelijke setting maken Hof van Cranendonck een publiekstrekker van formaat, maar vraagt tevens ingrijpende compenserende maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om natuur en milieu en infrastructuur. Goed Werk heeft de gemeente Cranendonck begeleid op het gebied van strategie en communicatie, onder andere met betrekking tot het coördinatiebesluit.

De gemeente maakte een bewuste keuze voor Goed Werk omdat wij zowel een adviserende rol innemen, zelfs op locatie, als wel de praktische uitvoering in huis hebben. Dit resulteerde in een versterking van het draagvlak onder inwoners en politiek voor dit omvangrijke project. Ter illustratie: belangrijke documenten en stukken voor de realisatie van Hof van Cranendonck zijn direct doorgeleid naar de gemeenteraad ter goedkeuring. Dit betreft de Bestuursopdracht, de Nota Inspraak en Vooroverleg, het Beeldkwaliteitsplan en de Risicoanalyse, de laatste drie zijn zelfs als hamerstukken bestempeld. Inmiddels is bekend geworden dat de initiatiefnemer het project heeft beëindigd als gevolg van interne overwegingen.

Opdracht: Overheidscommunicatie | Omgevingscommunicatie
Klant: Gemeente Cranendonck
Jaar: 2015

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com