< Ga terugHerpositionering Parmant Scholen

In 2019 heeft Scholengroep Het Plein een schoolplan ontwikkeld die de koers voor deze scholengroep tot 2024 uitzet. Kenmerkend voor dit schoolplan zijn naast de ontwikkeling van de organisatie, de kernwaarden bijdragend, diversiteit en kansrijk. Deze waarden zijn gestoeld op het moreel kompas dat voorziet in het opleiden van mensen die een positieve bijdrage aan de maatschappij bieden. Genaamd ‘een goed mens’.

Na een pitch onder enkele bureaus heeft Goed Werk de opdracht verkregen om op basis van het schoolplan een herpositionering voor SHP waaronder een nieuwe naam en visuele identiteit te ontwikkelen.

Samen met een ontwikkelteam en in afstemming met teamleiders in diverse sessies, is in iets meer dan een jaar een intensief traject doorlopen dat uiteindelijk uitmondde in een online live event waarin de kerndirectie de nieuwe naam Parmant Scholen en de nieuwe pay-off ‘jij maakt morgen mooi’ presenteerden.

Goed Werk ontwikkelde in dit traject een visuele identiteit en beeldtaal die passend is bij de gewenste identiteit van een moderne organisatie die anticipeert op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Voor het bekendmaken van de naamsverandering naar de diverse externe doelgroepen is naast postbusmailings, redactionele artikelen in vakgerelateerde periodieken en persberichten een social media campagne met video ingezet.

Opdracht: Herpositionering | Visuele identiteit | Onderwijscommunicatie
Klant: Parmant Scholen
Jaar: 2021

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com