< Ga terugHerindeling nieuwe gemeente Maashorst

Op 1 januari 2022 willen de gemeenten Landerd en Uden samengaan in de gemeente Maashorst. Op weg naar deze nieuwe gemeente vindt een participatietraject plaats, waarbij inwoners zich kunnen uitspreken over diverse onderwerpen, wat moet leiden tot een toekomstvisie. Na een aanbesteding heeft Goed Werk Communicatie de opdracht gekregen om het participatietraject communicatief te begeleiden.

Als start van het traject organiseerde Goed Werk een bus tour voor de gemeenteraadsleden door de zes kernen van de twee gemeenten, waarbij bewonersgroepen de kans kregen om hun verhaal te vertellen. De gemeenteraadsleden hebben op de marktpleinen in de gemeenten Landerd en Uden samen een kruis geschilderd, dat symbool staat voor de gemeente Maashorst.

Vervolgens heeft Goed Werk het participatietraject, waarbij inwoners op straat bevraagd werden, communicatief begeleid via on- en offline media.

Op 24 juni 2019 werd een Festival Gemeente Maashorst georganiseerd, waar inwoners werden geïnformeerd en vooral ook de kans kregen hun visie betreffende de nieuwe gemeente in te brengen. Goed Werk verzorgde op weg naar het Festival het communicatietraject, waarbij inwoners en belangengroepen werden uitgenodigd. Een door Goed Werk ontwikkelde en vormgegeven tentoonstelling presenteerde op aantrekkelijke wijze de opbrengst van het participatietraject.


Opdracht: Overheidscommunicatie | Gemeentelijke herindeling | Burgerparticipatie | Positionering | Strategie | Campagne | Omgevingscommunicatie
Klant: Gemeente Landerd en Uden
Jaar: 2019

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com