< Ga terugGemeentelijke herindeling: een communicatieve uitdaging

Samenwerking tussen gemeenten en ultiem herindeling of fusie is een gevoelig onderwerp bij inwoners. Goed Werk Communicatie heeft voor de gemeente Venray een dergelijk traject communicatief begeleid.

Enige tijd geleden speelde de herindeling van het gebied tussen Venray en Horst aan de Maas. Zowel Venray als Horst zien zich als ideale fusiepartners voor Meerlo-Wanssum. De vraag aan Goed Werk Communicatie was derhalve hoe dit te sturen middels een campagne. Van sentiment naar argument, ofwel: op welke wijze moeten we communiceren zodat inwoners kiezen voor Venray. In plaats van Venray op uitbundige wijze te profileren of af te zetten tegen Horst, is een strategisch plan ontwikkeld waarin de inwoners van Meerlo-Wanssum centraal staan. In dat plan is bewust gekozen voor een aanpak van eerst luisteren, zodat Venray oprechte interesse toont in wat er leeft in Meerlo-Wanssum. Dit is de basis geweest voor de verdere communicatie en een programma van garanties richting de inwoners van Meerlo-Wanssum. Een campagne die is gevoerd met open vizier en met respect voor de niet tastbare gevoeligheden die binnen een dorpsgemeenschap nu eenmaal leven onder het thema: Vanzelfsprekend. Venray luistert! Deze campagne is uitgewerkt in advertorials in lokale media. Na deze eerste fase is de campagne vervolgd met het thema: ‘Meerlo-Wanssum Venray. De mensen. Daar gaat het om’. Deze IM-campagne is ondersteund door diverse huis-aan-huismagazins en sfeerportretten van bekende inwoners.

Opdracht: Overheidscommunicatie | Gemeentelijke herindelingstraject
Klant: Gemeente Venray
Jaar: 2018

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com