< Ga terugDuurzame vastgoedcommunicatie voor de Beekse Bron


Het getuigt van ambitie om in een gebied van een krimpende huizenmarkt een revolutionaire nieuwe woon- en leefomgeving te realiseren. Een ambitie die zich bewezen heeft in het Limburgse Beek.


De gemeente Beek, in samenwerking met de provincie Limburg schreef enige tijd geleden een prijsvraag uit voor het ontwerp van de meest duurzame wijk van Limburg. Mede op basis van het strategisch advies van Goed Werk Communicatie en de uitwerking van dat advies is dit traject uiterst succesvol verlopen. Ontwikkelaar BL Huisvesting diende een plan in dat uiteindelijk als winnend voorstel uit de bus kwam. Goed Werk heeft met name ook in dat voortraject het plan strategisch-communicatief inhoud gegeven middels een uitgebreide presentatie. Niet alleen heeft deze aanbesteding daardoor extra onderscheidend vermogen gekregen, ook is direct al een krachtige typering, sfeer en beleving van het plan door Goed Werk ontwikkeld, wat de gemeente en de provincie het vertrouwen gaf op een voorspoedig verkooptraject. Dit bleek doorslaggevend in de keuze van het plan van BL Huisvesting. Na gunning van de opdracht is een strategie van binden en betrekken uitgerold. Belangstellenden voor een duurzame woning in het project zijn met grote regelmaat op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, onder andere middels informatiebijeenkomsten en een digitale nieuwsbrief. De informatie die daarbij vanuit potentiële kopers is losgekomen, is vervolgens aangewend om het plan nog verder toe te spitsen op de woonwensen en eisen van de doelgroep. Door deze doordachte strategische communicatiebenadering heeft het traject dat hierop volgde een enorme impuls gekregen. Zo hadden zich al voor de officiële start van de verkoop maar liefst 90 potentiële kopers als belangstellenden aangemeld voor de nieuwe woon- en leefomgeving met 45 woningen. Dit gaf de gemeente Beek en de ontwikkelaar voldoende borging voor de realisatie van het project. Ook ondersteunende media en middelen, waaronder redactionele artikelen in lokale media en verkoopactiviteiten en -bijeenkomsten zijn ingegeven door deze bijzonder effectieve strategie. Mede hierdoor zal naar verwachting medio 2016 de meest duurzame wijk van Limburg in Beek een feit zijn.

Opdracht: Vastgoedcommunicatie | Strategie | Positionering
Klant: BL Huisvesting
Jaar: 2016

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com