< Ga terugDe kracht van succesvolle burgerparticipatie

Burgerparticipatie vraagt om een doordachte strategie en uitvoering en om het nodige organisatorische vermogen die de participatie tot een succes te maakt: inwoners die actief participeren bij de benadering en oplossing van een bepaald vraagstuk.


Het traject ‘Burgerparticipatie dubbele overweg Boxtel’ is daarvan een voorbeeld. Dit betreft een proces waarbij inwoners zijn betrokken in het vinden van oplossingen om de problematische situatie rondom de dubbele overweg in Boxtel aan te pakken. Die situatie was al jarenlang een probleem. De komst echter van het zogenaamde Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) bood een opening om het knelpunt van de dubbele overweg op te lossen: het PHS vereist immers sowieso de nodige ingrepen in de lokale infrastructuur.

Om tot een oplossing te komen die zoveel mogelijk beantwoordt aan de wensen van de inwoners is een intensief traject van burgerparticipatie ingezet. Dit betrof enerzijds het aandragen van oplossingen door inwoners zelf. Inwoners konden zich aanmelden om deel te nemen aan bijeenkomsten waarin zij onder begeleiding van verkeerskundigen en andere specialisten stapsgewijs tot mogelijke oplossingen kwamen. Anderzijds betrof de burgerparticipatie de beoordeling van de aangedragen oplossingen door alle inwoners van Boxtel.

Geslaagd traject
Goed Werk heeft beide trajecten van burgerparticipatie communicatief begeleid. Dit betrof de organisatie van de sessies waarin zo’n 40 participanten naar oplossingen zochten en de communicatie van de resultaten van die bijeenkomsten naar de lokale gemeenschap. Met als thema ‘Samen zetten we de overweg op het goede spoor’ zijn hiervoor onder andere een interactief digitaal magazine en artikelen in lokale media ingezet. Ook is een huis-aan-huis special ontwikkeld, die alle inwoners van Boxtel inhoudelijk over het project informeerde.

Gedragen oplossing
Het vervolg van het burgerparticipatietraject: het oordeel van de inwoners over de aangedragen oplossingen, is ook door Goed Werk georganiseerd. Hiervoor is de vorm van een doorlopende tentoonstelling gekozen in het hart van het dorp. Inwoners konden aangeven welke voorkeursalternatieven volgens hen verder uitgewerkt moesten worden. Zo is elke inwoner actief betrokken in de uiteindelijke aanpak van de dubbele overweg. Een oplossing die gedragen wordt door iedereen.

Opdracht: Burgerparticipatietraject
Klant: Prorail - Gemeente Boxtel
Jaar: 2012

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com