< Ga terugOnderwijscommunicatie Aloysius de Roosten

Goed Werk Onderwijscommunicatie heeft een uitdagend en inspirerend communicatietraject voor Aloysius De Roosten doorlopen. 

Deze school voor mavo-vmbo in Eindhoven verhuisde in 2016 naar een nieuwe, moderne locatie waar een verrijkt onderwijsconcept nog beter mogelijk is. Het nieuwe onderwijsconcept speelt in op de veranderende wereld waar zogenaamde 21th century skills steeds belangrijker worden en waar het draait om ontdekken, onderzoeken, oplossen samenwerken, creativiteit en andere belangrijke vaardigheden die leerlingen een voorsprong geven.

Het Aloysius De Roosten-gevoel
De verhuizing betekende echter niet dat de school wezenlijk verandert. Aloysius De Roosten staat bekend als een kleinschalige school waar leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding zich thuis voelen. Vertrouwd, veilig en overzichtelijk. Die gewaardeerde cultuur zal ook op de nieuwe locatie tekenend zijn voor het Aloysius De Roosten-gevoel. Om dat te onderstrepen is in april 2015 het nieuwe logo onthuld, dat staat voor het merk Aloysius De Roosten: een hartelijke school die zo kleurrijk is als de leerlingen zelf. Het samenspel van alle ontwikkelingen vraagt om communicatieve regie en ondersteuning zodat ook in de nieuwbouw de leerlingen en ouders de weg naar Aloysius De Roosten weten te vinden.

Krachtige positionering
Aan de onthullingsactie waaraan 400 leerlingen en docenten deelnamen, ging een intensief positioneringstraject vooraf. Op basis van de bestaande kernwaarden, de vernieuwing en een scherpe analyse van Aloysius De Roosten en de lokale schoolmarkt heeft Goed Werk een krachtige positionering ontwikkeld. Een belangrijke drager hiervan is de nieuwe visuele identiteit en als uitvloeisel daarvan het logo. Kleurrijk, eigentijds en hartverwarmend, net als de school zelf.

Regie op communicatie
De introductie van de nieuwe beeldtaal (de presentatie van het nieuwe logo) is communicatief en strategisch een belangrijk moment. Dan is het voor 'de buitenwereld' zichtbaar dat er iets verandert. Om die veranderingen in een juist kader te duiden, is een strak geregisseerde communicatieplanning essentieel. Zo niet, kan bijvoorbeeld de pers hieraan een eigen, ongewenste interpretatie geven. Daarom is in een vroeg stadium de pers actief benaderd om de juiste boodschap in de media door te laten klinken. Alle relevante media, waaronder de regionale en lokale pers en bijvoorbeeld de vakbladen Didactief en Van 12 tot 18 zijn benaderd. Tevens zijn het Eindhovens Dagblad en de lokale omroep Studio040 uitgenodigd om de onthullingsactie te verslaan. Op donderdag 2 april hebben alle leerlingen en medewerkers gezamenlijk het nieuwe logo onthuld. Voorafgaand aan deze actie is eerst aan alle leerlingen een presentatie gehouden. Een 'corporate story' door een leerling en een docent van Aloysius De Roosten vertelde het verhaal van de school en de kleurrijke toekomst die aanstaande is. Vervolgens hebben de leerlingen en medewerkers in het nabijgelegen park honderden gekleurde vellen papier de lucht in gehouden, waarmee (op zijn 'Noord-Koreaans') het nieuwe logo zichtbaar werd. Deze actie is in woord en (bewegend) beeld door diverse media en omroepen verslagen. Eerder op de dag is een persgesprek gevoerd met de onderwijsredactie van het Eindhovens Dagblad. Dit gestuurde gesprek leverde exact het (uitvoerige) artikel op dat was gewenst. De boodschap zoals van te voren geformuleerd is daarmee helder en duidelijk door de pers gecommuniceerd.

Verder uitrollen ingezette positioneringsstrategie
Rondom de actie is door Goed Werk een contentstrategie uitgezet waarbij via diverse kanalen de onthulling van het logo en het daarbij behorende verhaal is gepubliceerd. Denk hierbij aan facebook, persberichten en publicaties op de - eveneens - geheel vernieuwde website. De volgende stap in de strategie is de communicatie en organisatie van een seminar in september 2015 voor professionals, waaronder directie en leerkrachten van de basisscholen. Onderwijsdeskundigen gaan in op het innovatieve concept en de meerwaarde die dit heeft voor leerlingen en docenten. Goed Werk benadert het concept als een formule en ontwikkelt hiervoor een visiedocument dat als handboek door andere scholen kan worden geïmplementeerd. Op deze wijze wordt een onderwijsconcept een product dat als onderdeel van het merk Aloysius De Roosten 'in de markt wordt gezet' en van grote waarde is voor bijvoorbeeld de werving van nieuwe leerlingen.

Wilt u meer weten over onze visie op onderwijscommunicatie?
Opdracht: Onderwijscommunicatie | contentstrategie | corporate story | visuele identiteit
Klant: Aloysius de Roosten
Jaar: 2018

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com