< Ga terugCommanderij College de school dicht bij jou

Na een pitch onder verschillende bureaus uit de regio, heeft Goed Werk Communicatie het aanbestedingstraject gewonnen van het Commanderij College. Het Commanderij College bestaat uit drie locaties, twee in Gemert en één locatie in Beek en Donk. Het is een streekschool met een maximaal aanbod aan onderwijstypen: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

Commanderij College wil graag naar één identiteit en positionering voor de drie locaties én de organisatie, maar wel zodanig dat elke locatie een eigen gezicht en identiteit krijgt.

Het uiteindelijke doel is om vanuit die identiteit samen te gaan bouwen aan verbindingskracht, die leidt tot ontwikkeling van vertrouwen en trots. De school hoopt dat hiermee het leerlingenaantal stabiliseert of groeit én dat leerlingen, ouders en medewerkers tevreden zijn.

Voor de nieuwe positionering en identiteit heeft Goed Werk Communicatie verschillende sessies georganiseerd met leerlingen, ouders, medewerkers en stafleden van de drie vestigingen van het Commanderij. Hieruit kwam sterk naar voren dat het Commanderij College ‘de school dichtbij’ is. Dicht bij huis. Niet alleen voor veel leerlingen en personeelsleden geografisch dichtbij, maar – nog belangrijker – ook dicht bij hen als persoon. Vertrouwd, veilig en kijkend naar ieders talenten. Dat is het Commanderij College. Ten opzichte van de concurrentie is dit een belangrijke USP. Vandaar de bijbehorende tagline: Commanderij College Dicht bij jou.

Voor Commanderij College is een woord- en beeldmerk ontwikkeld dat wordt toegepast in diverse media en middelen. Op basis van het beeldmerk is door Goed Werk een beeldtaal gecreëerd die de communicatiemiddelen ondersteunt, bindt en een herkenbaarheid geeft.

De nieuwe locatienamen vinden alle hun oorsprong in de geschiedenis van de drie scholen. Het Commanderij College havo/vwo Sleutelbosch in Gemert krijgt haar oude naam terug: Commanderij College locatie Macropedius. De ‘koeienschool’ locatie St. Josephstraat, krijgt de naam: Commanderij College locatie Doregraaf. Een naam die dezelfde school een korte periode al eens had en die vernoemd is naar de waterlossing achter het gebouw. De vmbo-school in Laarbeek gaat verder als: Commanderij College locatie De Laarbeecke. Een samenvoeging van de voormalige schoolnaam Waltherus de Beecke en Laarbeek, de gemeente waarin de school ligt.

Logo

Het logo van het Commanderij College bestaat uit een woordmerk en een beeldmerk. Het woordmerk wordt nooit zonder het beeldmerk gebruikt. Het beeldmerk mag wel los toegepast worden, als uit de context duidelijk blijkt dat het om het Commanderij College gaat.

Kleurgebruik

Binnen de huisstijl van het Commanderij College wordt gebruikgemaakt van een vijftal basis- huisstijlkleuren. De kleuren blauw en oranje/geel zijn de hoofdkleuren van het Commanderij College, dit zijn ook de kleuren uit het logo. De overige kleuren worden vrij gebruikt. Elke vestiging krijgt een eigen hoofdkleur. De kleur komt niet terug in het logo, maar wordt als kleur gebruikt bij de beeldtaal. Voor Macropedius is de hoofdkleur roze, voor De Laarbeecke is de hoofdkleur groen en voor Doregraaf is de hoofdkleur paars.

Huisstijlelementen

Voor het creëren van de beeldtaal maken we gebruik van het figuur van het beeldmerk. Met de gepositioneerde figuren van het beeldmerk wordt een compositie gebouwd, waaruit vervolgens een uitsnede wordt bepaald, geschikt voor de juiste toepassing.

Meer weten over de positionering en werving in het onderwijs? Bekijk dan ons ander onderwijscommunicatie werk.

Opdracht: Visuele identiteit | Positionering
Klant: Commanderij College
Jaar: 2020

Contact formulier

Goed Werk Communicatie

Kennedy Business Center
Kennedyplein 101 
5611ZS Eindhoven

040 2961909  
info@goedwerk.com