Overheid

Zorgvuldig en transparant communiceren

Zodra een overheid iets moet of wil communiceren, heet het overheidscommunicatie. Een breder begrip is niet denkbaar. Voor overheidscommunicatie hebben wij altijd een zwak gehad. Misschien wel omdat communiceren met burgers en andere belanghebbenden zo zorgvuldig en transparant moet gebeuren. Wij begrijpen wat overheden beweegt, maar ook wat onzorgvuldige communicatie teweeg kan brengen.

(her)positionering 
Wij adviseren en begeleiden gemeenten in Brabant en Limburg op het vlak van beleids- en publiekscommunicatie. We ontwikkelen succesvolle acties die ervoor zorgen dat gemeenten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Aan de andere kant helpen we ook gemeenten aan een nieuwe positionering, als zij na een fusie of herindeling tot elkaar aangewezen zijn.

Communiceren met stakeholders 
Gemeenten met een opgave voor de ontwikkeling van een woonwijk of industriepark adviseren wij over de te volgen communicatiestrategie. Zijn dat ruimtelijke ontwikkelingen die de volle aandacht hebben van kritische omwonenden of andere stakeholders, dan zijn wij de adviseur die communiceert en draagvlak creëert.