Overheidscommunicatie. Een specialisme van #goedwerk

#overheid

Zorgvuldig en transparant communiceren

Zodra een overheid iets moet of wil communiceren, heet het overheidscommunicatie. Een breder begrip is niet denkbaar. Voor overheidscommunicatie hebben wij altijd een zwak gehad. Misschien wel omdat communiceren met burgers en andere belanghebbenden zo zorgvuldig en transparant moet gebeuren. Wij begrijpen wat overheden beweegt, maar ook wat onzorgvuldige communicatie teweeg kan brengen.

(her)positionering
Wij adviseren en begeleiden gemeenten in Brabant en Limburg op het vlak van beleids- en publiekscommunicatie. We ontwikkelen succesvolle acties die ervoor zorgen dat gemeenten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Aan de andere kant helpen we ook gemeenten aan een nieuwe positionering, als zij na een fusie of herindeling tot elkaar aangewezen zijn.

Communiceren met stakeholders
Gemeenten met een opgave voor de ontwikkeling van een woonwijk of industriepark adviseren wij over de te volgen communicatiestrategie. Zijn dat ruimtelijke ontwikkelingen die de volle aandacht hebben van kritische omwonenden of andere stakeholders, dan zijn wij de adviseur die communiceert en draagvlak creëert.


#herindelingsontwerp

Vormgeving van herindelingsontwerp gemeente Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg

#goedwerk communicatie heeft de opdracht gekregen om het Herindelingsontwerp gemeente Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg vorm te geven. Een opdracht waar met veel plezier aan is gewerkt.

#Vastgoedcommunicatie #Brainport Smart District

Een business challenge


Brainport Smart District roept innovatieve bedrijven en organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstelling op om innovatieve producten en/of diensten die passen bij de uitgangspunten en filosofie van Brainport Smart District aan te melden. Projecten die een bijdrage leveren aan een van de thema’s circulaire wijk, mobiliteit, participatie, sociale en veilige wijk, energie, health of data en daarmee aan de ontwikkeling van Brainport Smart District, kunnen ingediend worden.
#goedwerk communicatie verzorgde het online (social) communicatietraject voor de business challenge, waaronder de productie van de promo-video.

Voor de business challenge kunt u zich aanmelden: http://www.brainportsmartdistrict.nl/business-challenge/

#Overheidscommunicatie Gemeente Gemert-Bakel

Smartpark Gemert. De positionering en profilering van een bedrijventerrein

Vol trots zijn we. Op de strategie, het concept, de naam, het resultaat. En misschien wel het meest op het landmark, de SmartTree, dat het nieuwste bedrijventerrein van Zuid-Oost Brabant te Gemert siert.


Daklozen campagne gemeente Eindhoven

Omgevingscommunicatie kweekt begrip

Dit traject toont aan dat omgevingscommunicatie bij uiterst gevoelige onderwerpen bijdraagt een acceptatie en draagvlak.

Brukske Venray

Burgerparticipatie en bewonerscommunicatie bij revitalisering woonwijk

Een problematiek die in veel gemeenten speelt: wijken die in verval dreigen te raken. Niet alleen als het gaat om de openbare ruimte en de wpningen, maar ook als het gaat om de leefbaarheid.

Herindeling gemeente Venray

Gemeentelijke herindeling: een communicatieve uitdaging

Samenwerking tussen gemeenten en ultiem herindeling of fusie is een gevoelig onderwerp bij inwoners. Goed Werk heeft voor de gemeente Venray een dergelijk traject communicatief begeleid.

Burgerparticipatie gemeente Someren

In drie stappen weet je het

Steeds vaker worden inwoners actief betrokken in het beleid van hun gemeente. Maar hoe bepaal je als beleidsmedewerker of een onderwerp geschikt is voor burgerparticipatie? En welke vorm van participatie kies je dan?

#Pioniersroute

Pioniersroute

De naam Pioniersroute verwijst naar de tijd dat de eerste boeren met paard en wagen naar het gebied tussen Lieshout en Mariahout kwamen om grote stukken van de gemeenschappelijk heidegronden (‘de gemeynt’) te ontginnen.

#Wizperen

Zit je ergens mee? Effe wizperen

Voor het Centrum Jeugd en Gezin Maasland in samenwerking met de gemeente Oss heeft Goed Werk een campagne voor de nieuwe website www.wizper.nl ontwikkeld. Deze website richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar en biedt informatie over sociaal maatschappelijke onderwerpen.

#Gemeente Veldhoven

Bedrijventerein XL Habraken


Veldhoven ontwikkelt een regionaal georiënteerd bedrijventerrein met de focus op arbeidsextensieve bedrijven. Met andere woorden: XL ondernemen. Een thematiek die in alles is doorgevoerd.


Prorail - Gemeente Boxtel

De kracht van succesvolle burgerparticipatie

Burgerparticipatie vraagt om een doordachte strategie en uitvoering en om het nodige organisatorische vermogen die de participatie tot een succes te maakt: inwoners die actief participeren bij de benadering en oplossing van een bepaald vraagstuk.


Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant

Publiekscampagne ‘blijf uit de rook’

In opdracht van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontwikkelde Goed Werk een publiekscampagne met een opvallend herkenbaar creatief concept om een belangrijke boodschap te verspreiden: blijf uit de rook.


Samenwerkende gemeenten in Dommelvallei

Dommelvallei, verbinden, betrekken en inspireren

Samenwerking tussen gemeenten kan zich afspelen op diverse niveaus. Samenvoeging tot een nieuwe gemeente, bestuurlijke en organisatorische samenwerking of bijvoorbeeld strategische alliantie. lees verder


Gemeente Cranendonck

Hof van Cranendonck. Ambitieus en uitdagend

In de gemeente Cranendonck is jarenlang gewerkt aan een bijzonder project: Hof van Cranendonck. een ambitieus plan in de vorm van een omvangrijke toeristisch-recreatieve voorziening in de voormalige Baronie van Cranendonck.