onderwijscommunicatie

Positionering en werving in het onderwijs.

Zoveel scholen, zoveel keuze. Hoe maak je als school dan zowel intern als extern het verschil? Met het juiste imago en de juiste sfeer. Daarom begeleiden wij scholen bij de ontwikkeling van een sterke positionering. Daarbij spelen uw medewerkers een belangrijke rol. Daarom worden zij vanaf het begin bij een ontwikkelingstraject betrokken en goed op de hoogte gehouden. Op naar een breed intern draagvlak.

Vanuit een onderscheidende positionering maken we een vertaalslag naar een heldere en onderscheidende wervingscampagne. Hier vertellen we het verhaal. Want alleen dan vinden de juiste leerlingen hun weg naar jullie school. Natuurlijk maken we daarbij dankbaar gebruik van een effectieve mix van online en offline communicatiemiddelen.

Een aantal scholen gingen u voor. Hieronder vindt u daarvan enkele voorbeelden. Werk met een eigen verhaal. Wij vertellen u daar graag over. Maar nog belangrijker, wij luisteren graag naar uw verhaal.

Download de whitepaper en lees hoe wij voor Aloysius De Roosten een herpositionering ontwikkelden.

Wat maakt uw school uniek in de ogen van toekomstige leerlingen?
#goedwerk helpt u om uw positionering scherp te krijgen. Bel Ton Geers: tel. 040-2961909

Vakcollege Eindhoven

De bus kan de weg op

Binnenkort te bewonderen op de wegen in de regio: de "Vakcollege on tour" bus!

Het vmbo onderwijs in Nederland krijgt een enorme financiƫle impuls. Dit maakt het mogelijk om als school nieuwe activiteiten te ontplooien. Door de aanschaf van de 9 persoons bus kan het Vakcollege Eindhoven de leerlingen letterlijk "naar de praktijk brengen" door met hen bedrijven en instellingen te gaan bezoeken.


#schoolbrochure

Nieuwe schoolbrochure voor Vakcollege Eindhoven

Voor Vakcollege Eindhoven heeft #goedwerk de nieuwe schoolbrochure 2018-2019 vormgegeven. Geheel passend in de door ons ontwikkelde huisstijl.

#schoolkrant van Aloysius De Roosten

Inspiratie voor dromen

Sinds enkele jaren werkt #goedwerk communicatie voor Aloysius de Roosten. Om nieuwe leerlingen uit groep 8 en hun ouders te werven voor het nieuwe schooljaar is er een wervingskrant ontwikkeld. Centraal staat het inspirerende en uitdagende onderwijsconcept Inspirion. 

#Onderwijscommunicatie #Informatieborden

Opvallende informatieborden voor het Vakcollege Eindhoven en Aloysius de Roosten

#goedwerk communicatie werkt ook voor het onderwijs. Zo ook al enkele jaren voor het Vakcollege Eindhoven en Aloysius de Roosten. Het Vakcollege Eindhoven en Aloysius de Roosten zijn twee Eindhovense scholen gelegen aan de rondweg in Eindhoven. Aan ons de opdracht om twee informatiezuilen te ontwerpen waardoor de scholen en de informatie, zoals de opendagen en andere belangrijke data, voor ouders en leerlingen, extra opvallen. Een superleuke opdracht! De vormgeving van de informatiezuilen is afgeleid van de huisstijl van de scholen. Na de ontwerpfase zijn de zuilen geproduceerd in samenwerking met Brouwers Licht Reclame. Deze week was het moment eindelijk daar en zijn de informatieborden geplaatst. Een mooi begin van het nieuwe schooljaar!

#Onderwijscommunicatie #Lorentz Casimir

Wees slim, kies leuk! Lorentz Casimir

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De directie van deze school oriƫnteerde zich op een communicatiebureau en vroeg Goed Werk Communicatie voor een vrijblijvende kennismaking. Die kennismaking hebben wij aangegrepen om direct een visie op communicatie te presenteren. Een proactieve benadering die ertoe leidde dat wij direct de opdracht kregen voor de werving van nieuwe leerlingen voor schooljaar 2013-2014.

#Onderwijscommunicatie #Zorgcommunicatie #De Berkenschutse Centrum voor Onderwijsexpertise

Jaarbericht als instrument voor positionering

De Berkenschutse is een centrum voor onderwijsexpertise dat zicht richt op kinderen met een lichamelijke beperkingen, epilepsie of autisme. Als expertisecentrum beschikt deze school voor speciaal onderwijs over een schat aan kennis en ervaring als het gaat om onderwijs aan haar kwetsbare doelgroep in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

#Onderwijscommunicatie #Elde College

Elde College - Elke dag een uitdaging

#Onderwijscommunicatie #Vakcollege Eindhoven

Vakcollege Eindhoven

Goed Werk heeft een strategische communicatievisie ontwikkeld die de basis vormt voor de positionering van deze nieuwe school in Eindhoven.

#Onderwijscommunicatie #Aloysius de Roosten

Communicatie onderwijs Aloysius de Roosten

Goed Werk Onderwijscommunicatie heeft een uitdagend en inspirerend communicatietraject voor Aloysius De Roosten doorlopen. 

#Onderwijscommunicatie #Weredi

Weredi

Were Di in Valkenswaard benaderde #goedwerk met de vraag om een herpositionering te vertalen naar een communicatiestrategie en creatief concept. Daarbij was het verzoek om een voorstel te doen voor een nieuwe visuele identiteit. De slogan 'toekomst in uitvoering' was reeds intern bedacht en was richtinggevend.

#goedwerk ontwikkelde een creatief concept waarbij de slogan inhoud kreeg op basis van de kernwaarden. Zo werd de slogan een belofte. Als herkenbaar beeldicoon werd de accolade het verbindende element tussen de vertaling van de kernwaarde en de slogan. 

#goedwerk schreef een (her)positionerings- en communicatieplan dat een uitwerking kreeg naar een media- en middelenplan. 

Take Off Now - Jongerenloket

Take Off Now - Jongerenloket

Hoe activeer je jongeren voor een traject naar werk of school?

#Wizperen

Zit je ergens mee? Effe wizperen

Voor het Centrum Jeugd en Gezin Maasland in samenwerking met de gemeente Oss heeft Goed Werk een campagne voor de nieuwe website www.wizper.nl ontwikkeld. Deze website richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar en biedt informatie over sociaal maatschappelijke onderwerpen.