Stichting Maasduinen

#Zorgcommunicatie #Stichting Maasduinen

Stichting Maasduinen

Stichting Maasduinen is een eigentijdse organisatie die zich richt op de zorg voor ouderen op een zestal zorglocaties in de regio Waalwijk, Loon op Zand en Rijen.

Naast zorg voor senioren biedt Stichting Maasduinen tevens zorg thuis. Goed Werk heeft een corporate communicatievisie ontwikkeld, die deze zorgorganisatie nog krachtiger positioneert en profileert. Zeker gezien de herstructurering van de (senioren)zorg is het voor organisaties als Maasduinen van vitaal belang om de positie in de markt te behouden en te versterken. Die positie is geclaimd op basis van een nieuwe corporate identity die uitgaat van de kernwaarden respect, waardigheid en sympathie in combinatie met een zekere trots. Dit is vertaald naar een gestileerde, kleurrijke pauw als symbool voor waardigheid, trots en respect. Daarbij is een corporate slogan ontwikkeld: Met alle liefde en plezier, die thematisch wordt ingezet als basis voor de corporate communicatie, zowel intern als extern: het ‘Maasduinen gevoel’.